keikhmer Archive

ការចូលរួមត្បាញរបស់បុរស

វិស័យតម្បាញតាមបែប ប្រពៃណីខ្មែរជាការងារ ដ៏ស្មុកស្មាញនិងលំបាក យ៉ាងខ្លាំងក្នុងដំណើរការ និមួយៗនិងទាមទារនូវ ភាពអំណត់ក្នុងការតាមដាន និងកែលំអរគ្រប់ដំណាក់ការ។ ក្នុងនោះផងដែរបុរសក៏បាន​ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ផងដែរ ចំពោះការងារជ្រលក់ពណ៌ និងការងារបន្ទាប់បន្សំខ្លះទៀត ដើម្បីជួយដល់ស្ត្រី។ ពេលខ្លះបុរសឈានដល់ការចងគោម និងត្បាញក៏មានផងដែរ ប៉ុន្តែមិនសូវមានមានច្រើននោះទេ បើប្រៀបធៀបជាមួយស្ត្រី។ ដំណើរការងារតម្បាញខ្លះបុរសអាចធ្វើបានល្អជាងស្ត្រីដូចជាការងារប្រើកំលាំងជាដើមដែលរួមមានការលើកដាក់នៅពេលប្រម៉ោក ជ្រលក់ពណ៌ បោកគាត និងពេលខ្លះរហូតដល់ត្បាញផង។ កម្លាំងនៃការត្បាញរបស់បុរសខ្លាំងជាងស្ត្រី និងសាច់ក្រណាត់ក្រាស់ និងហាប់ជាងស្ត្រី។ ដូចនេះបុរសក៏បានរួមចំណែកមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរក្នុងការចូលរួមលើកកំពស់គុណតម្លៃប្រពៃណីតម្បាញហូលខ្មែរ។

កីខ្មែរសូមចូលរួមលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់នូវតម្លៃនៃការសហការគ្នារវាងស្ត្រី និងបុរសក្នុងការបន្តថែរក្សានូវស្នាដៃតម្បាញរបស់ខ្មែរ។

ការបោកគាត
គារជ្រលក់ពណ៌គាតជាមួយទឹកល័ក្ខខ្មែរ

Flower’s Plant Pattern

Code     : IKN20041

Color     : Natural dyeing

Year       : November 2020

Community: @ Kei Khmer

Description:  The pattern is made from Khmer traditional pattern of flower’s plant and some small decoration design. We produced the pattern from natural dying of Lac Khmer, Prohout, Annatto seed, and Ebony fruit.

ពិព័រណ៌ សិល្បៈតម្បាញហូល ពិតានខ្មែរ

AN ART EXHIBITION ON SILK WEAVING HOL PIDAN KHMER

នេះជាពិព័រណ៌ដ៏ពិសេសមួយ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួង វប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួលហូលពិតានខ្មែរ និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌នេះដល់មហាជនបានចូលរួមទស្សនានៅស្នាដៃអ្នកតម្បាញមកពីខេត្តផ្សេងៗ។ កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នៅសារមន្ទីរខ្លែង (នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌) ទល់មុខរដ្ឋសភា។

សហគមន៍កីខ្មែរបានចូលរួមបង្ហាញនៅស្នាដៃនេះដល់អ្នកទស្សានាបានស្គាល់នៅតំលៃពណ៌ធម្មជាតិដែលរួមមានវត្ថុធាតុដើមពណ៌ធម្មជាតិគឺ ល័ក្តខ្មែរ សំបកព្រហ៊ូត ផ្លែមក្លឿ និងល្បាប់មរសម្រាប់ផលិតឃ្លះ។ កីខ្មែរក៏បានបង្ហាណនៅគម្រូពណ៌និមួយៗផងដែរ នៅលើសរសៃសូត្រ និងអំបោះ។ បន្ថែមជាងនេះទៅទៀត យើងក៏បានបង្ហាញនៅរបៀបចងគោមហូល និងជ្រលក់ពណ៌គាត ដើម្បីយកទៅត្បាញជាក្រណាត់ហូលផងដែរ។

ការងារនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វប្បធម៌តម្បាញខ្មែរព្រោះទាំងនេះជាដើមកំណើតវប្បធម៌នៃការប្រើប្រាស់ពណ៌ចេញពីធម្មជាតិ និងការច្នៃម៉ូតក្នុងសម័យកាលបុរាណដែលមិនមានបច្ចេកវិទ្យាជំនួយ។ ទាំងនេះចង់បង្ហាញពីការច្នៃប្រណិតរបស់ខ្មែរ និងលះបង់នៅពេលវេលាសម្រាប់ការងារតម្បាញនេះដើម្បីអោយចេញរូបរាងតាមការនិយមចូលចិត្ត និងបែបគោរពបុជាតាមជំនឿសាសនាផ្សេងៗ។

កីខ្មែរសូមចូលរួមរក្សានូវស្នាដៃដ៏មានអត្ថន័យនេះសម្រាប់បង្ហាញដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់នៅវប្បធម៌ដ៏ប្រពៃដែលចេញទឹកចិត្តដ៏មោះមុតរបស់អ្នកតម្បាញខ្មែរ។
ជាចុងក្រោយ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាយជ្រាវជ្រៅចំពោះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិប្បៈដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងសម្រាប់លើកស្ទួយវប្បធម៌តម្បាញខ្មែរ។

កីខ្មែររីករាយនិងទទួលយកនៅការរិះគន់ដើម្បស្ថាបនានៅការងារតម្បាញខ្មែរនេះ។

Small Naga and Hamsa

Code     : IKN20040

Color     : Natural dyeing

Year       : July 2019

Community: @ Kei Khmer

Description:  The pattern is made from New design of traditional pattern in Pidan Fabric. We produced the pattern from natural dying of Lac Khmer, Prohout, Annatto seed, and Ebony fruit.

New design of Peacock

Code     : IKN20032

Color     : Natural dyeing

Year       : July 2020

Community: @ Kei Khmer

Description:  The pattern is made from New design of traditional pattern. We produced the pattern from natural dying of Lac Khmer, Prohout, Annatto seed, and Ebony fruit.

Flower and Bird

Code     : IKN20031

Color     : Natural dyeing

Year       : July 2020

Community: @ Kei Khmer

Description:  The pattern is remade from Khmer traditional pattern. There are two different design of flower’s plant and bird. We reproduced from natural dying of Lac Khmer and Ebony fruit.

Small Naga

Code     : IKN20027

Color     : Natural dyeing

Year       : July 2020

Community: @ Kei Khmer

Description:  The pattern is made from Khmer traditional pattern. There are two different flowers and naga design around the flowers. We reproduced from natural dying of Lac Khmer, Prohout, Annatto seed, and Ebony fruit.

Khmer Traditional Weaving Process

A piece of ikat fabric is combined by warp and weft to weave as a pattern or story. Each process took time and patient to do it in all steps of spinning, warping, designing, dyeing, tying, and weaving in the last process to become a fabric.

  • Tying and dyeing with natural color
  • Woven from ancient Khmer weaving

This is a very difficult and complicated work that we want to convey about Cambodian culture and identity, made of silk yarn. All processes are focused on careful following and monitoring of all stages. Khmer women try to preserve in this culture the arguments of the Khmer weaving culture.

Natural dye of ebony fruit
Lac Khmer warp
Designing ikat pattern
Untied and retied the dyed ikat.

Pigeon carrying flower

Code     : IKN20029

Color     : Natural dyeing

Year       : May 2020

Community: @ Kei Khmer

Description:  The new design of the pigeon carrying flower in the beak wants to show the beautiful nature and peaceful meaning. The decoration of phoenix pattern at the border also added more wonderful meaning to the whole pattern. The hand-made fabric is made from natural dyeing of Lac, Prohout and Ebony.

Twin Naga

Code     : IKN20028

Color     :  Natural dyeing

Year       : April 2020

Community: @ Kei Khmer

Description:  Our members of Kei Khmer community reproduced the pattern of Twin nagas, butterfly and flower plant to show the beauty of Khmer traditional ikat fabric with natural dyeing of Lac, Prohout and Ebony.